Please Wait...

Giường giát liền

Số lượng
- +
Thêm vào giỏ hàng

Kích thước: 1900x900x540mm
Thân giường hộp inox SUS201 □30x60x1.0mm
Giát giường hộp inox SUS201 □10x40x0.5 mm
Thang giường hộp inox SUS201 □25x25x0.8 mm
Giường có đầu nâng tối đa 65°
Đầu giường ống inox SUS201 Φ32x1.0 mm
Thang giường ống inox SUS201 Φ 22x0.8 mm
Song giường ống inox SUS201 Φ 15.9x0.6 mm
Cọc màn U ống inox SUS201 Φ 15.9x0.6 mm
Bảng kẹp hồ sơ bệnh án inox SUS201/ 0.5mm
Giường và đầu giường được liên kết bằng hệ thống côn nêm chắc chắn, tháo rời