Please Wait...

Bảng di động có mái che

Bảng di động có mái che

Số lượng
- +
Thêm vào giỏ hàng

* MỤC ĐÍCH: 

- Bảng tin, thông báo

* KẾT CẤU

Khung liền bảng. chân tháo rời. mái che tôn màu xanh. bánh xe chịu lực